LogoHomelandUpload

תחזית

הביקוש באזור גובר על ההיצע בעיקר בנכסים הקרובים ביותר לים וברחובות הסמוכים. טרנד זה, ללא ספק, עומד להתחזק היות והנכסים באזור עוברים תהליך של שדרוג חיצוני כולל ועיצוב פנים מחודש. הנהירה של אוכלוסייה בינלאומית אמידה הפכה את האזור ליעד מועדף להשקעות זרות. השקעות אלו תומכות בחזון כי האזור מיועד לעליית מחירים יציבה אך משמעותית בשנים הבאות.