LogoHomelandUpload

התחזית שלנו

העתיד של רוטשילד

בשנים הקרובות כחלק מתכנית המתאר החדשה של תל אביב יחולו שינויים רבים בעיר, רובם ביניהם באזור לב העיר ושדרות רוטשילד. השינויים העיקריים והמהותיים אשר ישפיעו על רובעי לב העיר ויעלו את ערך הנדל”ן הם הקמת הרכבת הקלה, חיבור שדרות רוטשילד לטיילת הרברט סמואל ונווה צדק, וקירוי נתיבי איילון אשר יחברו את מזרח העיר ביניהם שכונת מונטיפיורי המתפתחת ללב העיר.

הרכבת הקלה-

הקמתה של הרכבת הקלה אשר תעבור באזור לב העיר תשפיע באופן ישיר על עליית המחירים בשנים הקרובות, וכיום זה הזמן לרכוש נכסי נדל”ן בתוואי הרכבת הקלה. הנגשת הרכבת הקלה ללב העיר תזרים עוד ועוד צעירים ותיירים.

 חיבור שדרות רוטשילד לטיילת הרברט סמואל-

חיבור רוטשילד לים: רחוב המסילה המצוי בין דרך יפו ורחוב אילת לבין נוה צדק יעבור “ציר ירוק” אשר יצור חיבור בין שדרות רוטשילד לבין חוף הים והטיילת. הציר הירוק יעבור מעל הקו האדום של הרכבת הקלה המתוכנן בחלקו הגדול של הרחוב כקו תת-קרקעי.

קירוי איילון-

נתיבי איילון, שהיום חוצים בפועל את העיר ללא הפסקה לשני חלקים ומהווים מוקד של זיהום אוויר ומטרדי רעש במרכז העיר, ייקורו ויהפכו למוקד של פנאי, מסלולי אופניים והליכה, שטחים ירוקים, בתי קפה ופעילות מסחרית תומכת – מעל נתיבי איילון.

 על ידי יצירת פארק ירוק נרחב בליבו הפועם של האזור העירוני הגדול בישראל, יינתן פתרון למחסור בקרקעות ציבוריות במרכז העיר; יתאפשר איחוי רקמות אורבניות; שיפור איכות הסביבה באמצעות הפחתת זיהום האוויר ומטרדי הרעש הכבדים במקום; ויצירת אזור ידידותי ואטרקטיבי לפעילות עירונית, תוך ניצול מיטבי של הקרקע במוקד המטרופולין.