string(21) "מכירה -- 4897325" string(21) "מכירה -- 4466981" string(21) "השכרה -- 4244637" string(21) "השכרה -- 5062259" string(21) "מכירה -- 4232508" string(21) "מכירה -- 4232512" string(21) "השכרה -- 4245087" string(21) "מכירה -- 4246399" string(21) "השכרה -- 4944659" string(21) "מכירה -- 5061593" string(21) "מכירה -- 5061606" string(21) "מכירה -- 5084046" string(21) "מכירה -- 5091831" string(21) "מכירה -- 5105739" string(21) "מכירה -- 4245672" string(21) "מכירה -- 4877616" string(21) "השכרה -- 4887288" string(21) "השכרה -- 4241487" string(21) "מכירה -- 5110009" string(21) "מכירה -- 4945644" string(21) "מכירה -- 4675207" string(21) "מכירה -- 4245295" string(21) "השכרה -- 5070231" string(21) "מכירה -- 4245210" string(21) "מכירה -- 4244712" string(21) "מכירה -- 4242043" string(21) "מכירה -- 4699233" string(21) "מכירה -- 4246298" string(21) "השכרה -- 4246385" string(21) "מכירה -- 4958424" string(21) "מכירה -- 4958434" string(21) "מכירה -- 4958435" string(21) "מכירה -- 4958438" string(21) "השכרה -- 4245497" string(21) "השכרה -- 4245843" string(21) "מכירה -- 4673415" string(21) "מכירה -- 4797096" string(21) "השכרה -- 4692473" string(21) "השכרה -- 4246045" string(21) "מכירה -- 4246429" string(21) "השכרה -- 4246482" string(21) "מכירה -- 5126274" string(21) "מכירה -- 5039838" string(21) "מכירה -- 4474309" string(21) "מכירה -- 4661375" string(21) "מכירה -- 4556427" string(21) "מכירה -- 4930087" string(21) "מכירה -- 4245535" string(21) "השכרה -- 5047426" string(21) "מכירה -- 4244686" string(21) "השכרה -- 4930207" string(21) "השכרה -- 4244492" string(21) "השכרה -- 4244805" string(21) "השכרה -- 5085332" string(21) "מכירה -- 4255425" string(21) "מכירה -- 4987713" string(21) "מכירה -- 5063261" string(21) "מכירה -- 4887285" string(21) "השכרה -- 5083932" string(21) "מכירה -- 4245534" string(21) "השכרה -- 4245685" string(21) "מכירה -- 5026438" string(21) "השכרה -- 5084722" string(21) "מכירה -- 4243248" string(21) "מכירה -- 4373326" string(21) "מכירה -- 5056033" string(21) "מכירה -- 5072870" string(21) "השכרה -- 5017200"